Deklaracja zgodności MINERALS Professional

Deklaracja zgodności MINERALS Professional

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Wydana dnia 25 lipca 2020 roku

 

Na podstawie raportów z badań stwierdzono, że badania substancji MINERALS Professional były zgodne z normami zharmonizowanymi  oraz z dyrektywami wymienionymi w tej weryfikacji w momencie przeprowadzania testów.

 

Po sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi dyrektywami dotyczącymi znaków odnoszącymi się do produktu, w tym wszelkich odpowiednich np. w celu oceny ryzyka i bezpieczeństwa użycia zgodnie z przeznaczeniem użycia oraz kontroli produkcji, producent może wskazać zgodność, podpisując samodzielnie deklarację zgodności i umieszczając znak CE na produktach identycznych z badanym produktem.

 

Nazwa i adres wnioskodawcy:      

FOR HEALTH Sp. z o.o. Polska, oo-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 : e-mail: office@forhealth.pl

Opis produktu: 

Produkt biobójczy niskiego ryzyka, zarejestrowany w procedurze uproszczonej przez URPLWMiPB RP w 2 i 4 grupie produktowej (zgodnie z V zał. Rozporządzenie. Nr 528/2012).Posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze do stosowania w gastronomii, hotelarstwie, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach, oraz do dezynfekcji i dekontaminacji permanentnej powierzchni mających kontakt z żywnością, do małych i trudno dostępnych powierzchni blatów, stołów, klamek, uchwytów oraz sprzętów i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych

Charakterystyka / Zastosowanie:

Płyn do zamgławiania i/lub oprysków mikro kropelkowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu:  opryskiwaczy nisko i wysokociśnieniowymi oraz atomizerów ULV. 

Seria produktów: MINERALS

Nazwa produktu: MINERALS Professional 

Karta charakterystyki dostępna na stronie:  www.forhealth.pl  

Nazwa marki: FOR HEALTH

Producent:    

FOR HEALTH Sp. z o.o. Polska, oo-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

Dystrybutorzy:    

FOR HEALTH Sp. z o.o. Polska, oo-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63    

Na obszar RP, UE oraz reszty świata

Nazwa i adres urzędu wydającego pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych RP: Nr 1971 / TP / 2020 

Produkt spełnia następujące zintegrowane normy:

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r; (art. 3 ust. 1 litera a) 
  2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r; (załącznik V)
  3. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.,  
  4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. (art. 95)
  5. PN-EN 1276 , PN-EN 1650 , PN-EN 14476 , DVV/RKI , PN-EN 17272:2019 ,

PN-EN ISO 20743:2013-10 , w zakresie hamowania wzrostu bakterii i grzybów na podłożu stałym tekstyliów i wyposażenia pomieszczeń budynków o różnym przeznaczeniu (96 h)

  1. Norma własna LAB-TEST sprawozdanie nr DZ-27-06-20 w zakresie hamowania wzrostu bakterii i grzybów na stałym modelowym (96 h)

Nazwa i adres Laboratorium akredytowanego w EU:      

LAB-TEST Laboratorium S.C. z siedzibą ul. Piastów 6, 40-868 Katowice 

Weryfikacja jest do wyłącznego użytku klienta producenta i jest przeprowadzana zgodnie z umową między FOR HEALTH Sp. z o.o. a jego Dystrybutorami. Odpowiedzialność FOR HEALTH Sp. z o.o. jest ograniczona do warunków umowy. FOR HEALTH Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej strony innej niż klient zgodnie z umową, za jakiekolwiek straty, wydatki lub szkody powstałe w wyniku zastosowania tej weryfikacji. Tylko FOR HEALTH Sp. z o.o. jest upoważniona do zezwalania na kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszej Deklaracji. Jakiekolwiek użycie nazwy FOR HEALTH Sp. z o.o. lub jednego z jej znaków do sprzedaży lub reklamy testowanego materiału, produktu lub usługi musi najpierw zostać zatwierdzone na piśmie przez FOR HEALTH Sp. z o.o.. Obserwacje i wyniki testów / badań o których mowa w niniejszej Deklaracji odnoszą się tylko do badanego / kontrolowanego preparatu: MINERALS Professional. Ta Deklaracja sama w sobie nie oznacza, że produkt lub usługi z nim związane są objęte lub kiedykolwiek były objęta innymi programami certyfikacji FOR HEALTH Sp. z o.o.