Nanotechnologia

Nanotechnologia

Nanotechnologia w pigułce, czyli Twoja baza wiedzy*

Produkty NanoBeauty zawierają prawdziwe nanocząsteczki srebra Ag(nano) i złota Au(nano), wodne, zawiesinowe, dyspersyjne roztwory nanocząsteczek metalicznego złota i srebra, które nie mają nic wspólnego z jonowymi roztworami srebra i złota. 

Prawdziwe, stabilne preparaty nanocząstek metalicznego  srebra i złota wykonane metodą ablacji laserowej nie klastrują się, nie tracą swojej barwy. Zawiesinowy, dyspersyjny wodny roztwór nanocząsteczek srebra w stężeniu 100 ppm/litr jest klarowny, pochłania światło słoneczne i posiada optycznie brązową barwę. Zawiesinowy, dyspersyjny wodny roztwór nanocząsteczek złota w stężeniu 10 ppm/litr jest klarowny, pochłania światło słoneczne i posiada optycznie różową barwę. W praktyce stosuje się roztwory wodne: 100-250 ppm/litr nanocząsteczek srebra oraz 10-25 ppm/litr nanocząsteczek złota.

Bardzo istotnym elementem stosowania nanocząstek ww. metali szlachetnych jest pewność, aby cząsteczki te nie klastrowały się, tzn. nie sklejały się w większe agregaty, przez co mogłyby zupełnie stracić swoje właściwości biostymulacyjne. Większość preparatów dostępnych na rynku nie spełnia tego warunku. Wykonane są za pomocą elektrolizy wodnych roztworów soli srebra lub podczas jonizacji wody przy użyciu elektrod srebrnych.  Już po upływie 20-30 sekund od ww. procesów wykazują sklastrowanie do rozmiarów ponad 300-700 nm i tracą swoje właściwości! Tracą barwę i mają wygląd „czystej wody”.

Nanocząsteczki i antybiotyki

Współczesne antybiotyki zabijają tylko niektóre bakterie i grzyby. Często są nieskuteczne w zwalczaniu zakażeń szpitalnych i mikrobów, zmutowanych przez przewlekłe terapie farmaceutyczne. Dodatkowo są toksyczne dla ludzi i zwierząt. Ponadto są zupełnie nieskuteczne w zwalczaniu wirusów, takich jak: wirusy grypy lub zwykłego przeziębienia, lub też od nich groźniejszych wirusów: HIV, ospy wietrznej, świnki, odry, wścieklizny, wirusowego zapalenia płuc, zapalenia istoty szarej rdzenia kręgowego, paraliżu dziecięcego, opryszczki, wirusowego zapalenia wątroby, SEPSY. Antybiotyki są również nieskuteczne w leczeniu odwirusowych nieżytów i nowotworów. Przez to choroby, często przewlekłe, towarzyszące, wywołane grzybami, pleśniami, drożdżakami, pierwotniakami  i pasożytami opanowują coraz większy procent ludzkiej populacji. Niestety ludzkość, wyposażona  w antybiotyki, przegrywa ostatecznie walkę z drobnoustrojami chorobotwórczymi. W ujęciu farmaceutycznym wydaje się wątpliwe, aby inna substancja podobna do antybiotyków mogła rozwiązać wszystkie wyżej wspomniane problemy.

A jednak, doniesienia naukowe wielu instytutów badawczych mówią nam, że metaliczne nanocząsteczki srebra i złota mogą to uczynić! W przeciwieństwie do antybiotyków, nanocząsteczki srebra są substancją bezpieczną, nietoksyczną, która nie kumuluje się w organizmie. Niszczą one patogeny i ich nowe mutacje, czego antybiotyki nie potrafią. Istnieje wiele farmaceutycznych antybiotyków, każdy z nich ma własne „specjalne i wybiórcze” działanie, poprzez które może unicestwić średnio kilka rodzajów mikroorganizmów chorobotwórczych. Antybiotyki działają chemicznie, dopiero po przekroczeniu odpowiednich stężeń, często groźnych dla zdrowia.

Natomiast nanocząsteczki srebra niszczą ponad 650 różnych patogenów, większość znanych patogenów. Nanocząsteczki srebra mają stosunkowo duży ładunek dodatni, zaś większość znanych antybiotyków nie posiada tak silnego ładunku. Sprawia to, że srebro dosłownie „wyszukuje” i niszczy patogeny. To działanie srebra zostało trafnie określone w literaturze przez Dr. Roberta Becka, jako efekt „srebrnego pocisku” o działaniu ciągłym, permanentnym. Nanocząsteczki srebra niszczą większość drobnoustrojów natychmiast, w chwili kontaktu, poprzez utlenianie patogenów: wirusów, bakterii, grzybów, drożdżaków, pierwotniaków.

Antybiotyki nie działają na wirusy. Antybiotyki zabiją bakterie tylko w chwili, gdy zaczynają się dzielić (penicyliny), lub zapobiegają podziałowi bakterii (tetracykliny). W pierwszym przypadku może upłynąć kilka dni, zanim bakterie zaczną się dzielić. W drugim przypadku bakterie w ogóle nie giną, a jedynie blokowana jest ich replikacja. Dlatego tak często po terapiach antybiotykowych dochodzi do wznowy zakażenia. W przypadku nanocząsteczek srebra działanie biobójcze jest natychmiastowe i trwa dalej permanentnie. Nanocząsteczki srebra są bardzo efektywnym katalizatorem. Gdy tylko utlenią patogen, traci on swój ujemny ładunek i po prostu odpływa lub ginie, a nanocząsteczki srebra mogą działać dalej i zaatakować kolejny mikroorganizm chorobotwórczy. Antybiotyki zazwyczaj wiążą się z patogenami i na każdy wyeliminowany patogen zużyta zostaje jedna cząsteczka czy też molekuła antybiotyku.

Ze względu na silne działanie bakteriobójcze, nanocząsteczki srebra okazały się wysoce skuteczne w zapobieganiu i zwalczaniu infekcji i chorób, łącznie z AIDS, zakażeniami gronkowcowymi i paciorkowcowymi, łącznie z SEPSĄ. Są zalecane jako środek wspomagający każde leczenie, w przypadku leczenia z wyboru wielu chorób infekcyjnych.
W formie kosmetyków można również je stosować miejscowo w przypadku chorób skóry oraz okresowo w celach profilaktycznych. Srebro posiada zdolność dezaktywowania bakterii, ponieważ jest silnym katalizatorem w procesie utleniania. Hamuje więc reprodukcję bakterii. Badania naukowe nie wskazują na żadne negatywne efekty uboczne podawania prawidłowo sporządzonego roztworu nanocząsteczek srebra. Nigdy nie zanotowano negatywnych reakcji na nanocząsteczki srebra i złota, ani na żadne ich pochodne.

Nanosrebro
Lecznicza wartość nanocząsteczek srebra

Według literatury naukowej lecznicze właściwości srebra polegają na tym, że jest ono „naturalnym antybiotykiem”, upośledzającym układ enzymatyczny mikroorganizmów chorobotwórczych, który wszystkie jednokomórkowe patogeny wykorzystują w swoim tlenowym i beztlenowym metabolizmie oddychania. Sprawia to, że owe patogenne mikroorganizmy  i ich wielopostaciowe zmutowane formy giną w krótkim czasie przy bezpośrednim kontakcie z nanocząsteczkami srebra.

Organizmy chorobotwórcze nie potrafią. wypracować odporności na takie działanie srebra, a ich mutacje są tak samo podatne na jego błyskawiczne działanie. W badaniach naukowych nie zanotowano rozwoju szczepów bakterii odpornych na działanie srebra. Ponadto srebro nie tylko zabija organizmy wywołujące choroby. Zaobserwowano powszechnie, że przyczynia się również do znacznego przyrostu masy kości i przyspiesza gojenie się uszkodzonych tkanek.

Wzmocnienie działania nanocząsteczek srebra

W wielu doniesieniach naukowych ostatnich lat oraz w opiniach osób, stosujących nanocząsteczki srebra, skojarzenie ich z nanocząsteczkami złota wzmacnia ich działanie. Szczególnie w przypadkach wspomagania leczenia w czynnej chorobie nowotworowej. Przyspieszenie terapii oraz podniesienie jej skuteczności jest niesłychanie istotne, szczególnie dla osób, u których dynamika rozwoju choroby osiąga stany groźne dla życia. W praktykach terapeutów, którzy stosują skojarzone leczenie nanocząsteczkami srebra i złota, mówi się o efekcie tzw. „turbo” lub „dopchnięcia nanocząsteczek srebra”. Ważne jest, aby preparaty zawierały prawdziwe: trwałe i nieklastrujące się nanocząsteczki srebra o średnicy 6-12 nm oraz złota o średnicy 12-18 nm. W przeciwnym wypadku, tak jak w roztworach koloidalnych uzyskanych metodą elektrolizy wody,  jony złota lub srebra poklajstrują się, a ich działanie biologiczne może być wówczas zupełnie niezauważalne.

Nanocząsteczki srebra i złota przy wspomaganiu skutecznego leczenie raka

Udowodniono, że wiele nowotworów może powstawać przy dłuższym działaniu określonych wirusów, szczególnie u nosicieli wirusów: ADV, CMV, HPV, EBV, COXACKIE-V i innych. Niektóre badania epidemiologiczne wskazują również na pewne istotne powiązanie pomiędzy powstawaniem raka, a występowaniem candida albicans w organizmie chorych. Wykazano bezspornie, że srebro skutecznie zwalcza grzyby typu candida. Zatem zwalczanie infekcji i nosicielstwa ww. patogenów za pomocą nanocząsteczek srebra jest niesłychanie istotnym, nie dającym się przecenić, elementem profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych.

Dodatkowym bardzo ważnym, wtórnym działaniem nanocząsteczek srebra w płynach fizjologicznych jest nasycanie ich wolnymi dodatnimi jonami srebra (dodatnio naładowane nanocząsteczki srebra w procesie mikroelektrolizy w płynach fizjologicznych wytwarzają dodatnie jony srebra). Ich działanie biologiczne na komórki nowotworowe poprzez blokowanie mitozy (namnażania) może być jednym z głównych elementów zwalczania czynnych chorób nowotworowych. Pomimo, że dokładny mechanizm blokowania mitozy komórek rakowych nie został do dziś poznany, przetestowano działanie jonów różnych metali i stwierdzono, że tylko srebro, zatrzymuje mitozę komórek rakowych.

Poniżej prezentujemy podstawowe różnice między koloidalnymi roztworami srebra i prawdziwymi nanocząsteczkami z produktów NanoBeauty.

Ag(nano), Au(nano), czyli wodne, zawiesinowe, dyspersyjne roztwory nanocząsteczek metalicznego złota i srebra.

- Nietoksyczne
- Wydalane łatwo z organizmu
- Selektywnie biobójcze
- Niszczące wyłącznie patogeny
- Niszczące chore ludzkie komórki
- Aktywne antyoksydacyjnie
- Bezpieczne w stosowaniu dla wszystkich
- Certyfikowane zgodnie z prawem EU
- Zarejestrowane w CPNP
- Precyzyjnie oznaczone, zgodnie z INC

Wspomagają detoksykację organizmu i są efektywne we wspomaganiu terapii przeciwzwyrodnieniowych i przeciwnowotworowych, co zostało potwierdzone w bogatej, światowej bibliografii naukowo-medycznej.

Ag+, Au+, czyli wodne, elektrolitowe roztwory jonów srebra i złota.

- Toksyczne, tworzą chlorki, siarczki i azotyny
- Niewydalane, kumulowane w organizmie
- Totalnie biobójcze
- Niszczące wszystkie żywe komórki
- Niszczące zdrowe ludzkie komórki
- Nieaktywne antyoksydacyjnie
- Niebezpieczne w stosowaniu
- Nie posiadają Certyfikacji zgodnej z prawem EU
- Nieprecyzyjnie lub wcale nieopisywane
- Opisywane niezgodnie z INCI
- Toksyczne, tworzą chlorki, siarczki i azotyny

Zastosowanie może prowadzić do trwałego uszkodzenia tkanki nerwowej i układu krążenia, srebrzycy i innych groźnych powikłań.

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane na spotkaniach informacyjnych pytania wraz z odpowiedziami. Wszelkie informacje w odpowiedziach opierają się na zamieszczonej na końcu bibliografii źródłowej.

*Niniejsze opracowanie stanowi komentarz popularno-naukowy wybranych informacji o istocie i działaniu nanocząsteczek ze światowej i krajowej literatury. Preparaty nanocząsteczkowe nie są lekiem, suplementem diety i/lub żywnością specjalnego przeznaczenia. Ich użycie zależy wyłącznie od inwencji kupującego. Ewentualne użycie w celach leczniczych należy koniecznie konsultować z lekarzem lub uprawnionym terapeutą.